obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
 
Dalibor RENDEK 
MAJSTER SLOVENSKA v atletike - hod kriketovou loptičkou 
msatletikarendek.jpg
 
Deň rodiny 2017
denrod201701.jpgdenrod2017030.jpgdenrod201704.jpgdenrod201705.jpgdenrod201706.jpg
denrod201702.jpgdenrod201703.jpgdenrod201708.jpgdenrod201709.jpgdenrod2017010.jpg
denrod2017029.jpgdenrod2017011.jpgdenrod2017012.jpgdenrod2017013.jpgdenrod2017031.jpg
denrod2017015.jpgdenrod2017016.jpgdenrod2017017.jpgdenrod2017018.jpgdenrod2017020.jpg
denrod2017021.jpgdenrod2017022.jpgdenrod2017023.jpgdenrod2017024.jpgdenrod2017025.jpg
denrod2017026.jpgdenrod201707.jpgdenrod2017028.jpgdenrod2017019.jpgdenrod2017027.jpg
 
OCEŇOVANIE ŽIAKOV  
Dňa 22.5.2017 sa žiaci Adrián D´Orsi, Samuel Čuka, Simona Nemčeková, Jakub Lacko, Andrea Šindlerová, úspešní v okresnom kole predmetových olympiád spolu s vyučujúcimi, ktorí ich pripravovali na súťaže, zúčastnili oceňovania žiakov v Dome kultúry Prievidza. Akciu pripravilo Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi. Zážitkom bolo zaujímavé vystúpenia mažoretiek, Malého Vtáčnika a iných záujmových útvarov z CVČ, v ktorých boli zapojení aj žiaci našej školy. Na akciu boli pozvaní aj rodinní príslušníci. Veríme, že aj takéto ocenenie práce žiakov a učiteľov bude motiváciou k dosiahnutiu úspechov v súťažiach v budúcich rokoch. 
Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy vo vedomostných súťažiach. 
ocenovanie0501.jpgocenovanie0502.jpgocenovanie0503.jpgocenovanie0504.jpgocenovanie0506.jpg
 
Škola v prírode 2017 
V dňoch od 22.5. do 26. 5. 2017 sa žiaci štvrtého ročníka spolu s triednymi vyučujúcimi Mgr. Ľudmilou Pipíškovou, Mgr. Martinou Kielarovou a p. vychovávateľkou Bc. Elenou Petriskovou zúčastnili pobytu v škole v prírode v Hoteli Gader, Blatnica. Tohto pobytu sa zúčastnilo 35 žiakov, z toho 18 žiakov zo 4. A a 17 žiakov zo 4. B triedy. I napriek nepriaznivému počasiu žiaci navštívili mnoho pekných miest v okolí ako napríklad Blatnický hrad, Gaderskú dolinu, oboru s danielmi, martinský skanzen a zároveň sa športovo vyžili v areáli Hotela Gader.
skvp20170501.jpgskvp20170502.jpgskvp20170503.jpg
skvp20170504.jpgskvp20170505.jpgskvp20170506.jpgskvp20170507.jpgskvp20170508.jpgskvp20170509.jpg
skvp2017d201.jpgskvp2017d202.jpgskvp2017d203.jpgskvp2017d205.jpgskvp2017d204.jpgskvp2017d206.jpg
skvp2017d502.jpgskvp2017d503.jpgskvp2017d504.jpgskvp2017d505.jpgskvp2017d506.jpg
skvp2017d207.jpgskvp2017d208.jpgskvp2017d209.jpgskvp2017d2010.jpgskvp2017d2011.jpg
skvp2017d2012.jpgskvp2017d2013.jpgskvp2017d2014.jpgskvp2017d2015.jpgskvp2017d2016.jpg
skvp2017d401.jpgskvp2017d402.jpgskvp2017d403.jpgskvp2017d404.jpgskvp2017d405.jpg
skvp2017d406.jpgskvp2017d407.jpgskvp2017d408.jpgskvp2017d409.jpgskvp2017d4010.jpg
skvp2017d4011.jpgskvp2017d4012.jpgskvp2017d4013.jpgskvp2017d4014.jpgskvp2017d4015.jpg
skvp20174d02.jpgskvp20174d04.jpgskvp20174d05.jpgskvp20174d06.jpgskvp20174d03.jpgskvp20174d01.jpg
 
Z tvorby našich žiakov 
Lego krúžok - práca so stavebnicami
pracaslegom01.jpgpracaslegom02.jpgpracaslegom03.jpgpracaslegom04.jpg
pracaslegom05.jpgpracaslegom06.jpgpracaslegom07.jpgpracaslegom08.jpg
pracaslegom09.jpgpracaslegom12.jpgpracaslegom10.jpgpracaslegom11.jpg
Práce z predmetu technika
pracetechnika01.jpgpracetechnika02.jpgpracetechnika03.jpg
Ocenená žiačka a návrhy výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky
sutazzziackaknizka01.jpgsutazzziackaknizka02.jpg
Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ
indbajky0501.jpgindbajky0502.jpgindbajky0503.jpg
Ihelníčky pre mamičky
ihelnik4.jpgihelnik5.jpgihelnik6.jpg
 Výtvarné práce žiakov zo 4.B triedy
prac0501.jpgprac0502.jpgprac0503.jpg
prac0507.jpgprac0506.jpgprac0504.jpg
Práce žiakov z výtvarného krúžku
vytvsutaz0501.jpgvytvsutaz0502.jpg
 
 
Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy 
 
Vážení rodičia, 
tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte  modernizáciu vzdelávacieho procesu na našej škole. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku. V prípade, že chcete uviesť svoje údaje, vyznačte to na príslušnom tlačive. 
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci ... 
Tlačivo si môžete vytlačiť z našej web-stránky, prevziať vo vestibule školy, prípadne Vám ho na požiadanie pošleme po Vašom dieťati. 
 
 
Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od svojho zamestnávateľa za rok 2016 ho môžete doručiť do kancelárie školy, triednemu učiteľovi, alebo priamo odovzdať na podateľni daňového úradu.
                                                                                             Ďakujeme.
 
Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie_FO_2016.pdf 
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web