obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Aktivity školský rok 2015/2016 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
snehulienka2.jpg
          
           
 
Deň otvorených dverí  
pre budúcich prvákov  
Základná škola s materskou školou v Bojniciach dňa 4. apríla 2017 od 15,00 do 16,30 hodiny usporiada pre budúcich prvákov a ich rodičov Deň otvorených dverí – Hravá škola. Našou školou Vás budú sprevádzať Snehulienka a sedem trpaslíkov, s ktorými siVaše deti môžu vyskúšať rôzne činnosti:  
-          v telocvični sa rozhýbu a zasúťažia si 
-          hravou formou preniknú do tajov angličtiny 
-          na počítači budú maľovať v grafickom programe 
-          dozvedia sa, že aj matematika môže byť zábavná 
-          vyskúšajú si prácu na interaktívnej tabuli 
-          budú si môcť postaviť niečo z lega. 
 
Všetko pod vedením učiteľov a šikovných žiakov. 
                                                   Tešíme sa na Vás 
 
 
 
 
Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ 
     Vedenie Základnej školy s materskou školou v Bojniciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do prvého ročníka  základnej školy pre školský rok  2017/2018 sa uskutoční dňa 12.apríla 2017 od 13,00 do 17,00 hodiny v priestoroch základnej školy. 
      Povinnosť zápisu platí podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31.8.2017 dovŕšia 6. rok veku. 
Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa  
a 10€ na pracovné zošity do 1. ročníka. 
        Prítomnosť dieťaťa je na zápise nevyhnutná ! 
                                                                                              PaedDr. Eva Rybárová 
                                                                                                   riaditeľka školy 
 
i-pdf.gif
 
 
 
Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy 
 
Vážení rodičia, 
tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte  modernizáciu vzdelávacieho procesu na našej škole. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku. V prípade, že chcete uviesť svoje údaje, vyznačte to na príslušnom tlačive. 
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci ... 
Tlačivo si môžete vytlačiť z našej web-stránky, prevziať vo vestibule školy, prípadne Vám ho na požiadanie pošleme po Vašom dieťati. 
 
 
Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od svojho zamestnávateľa za rok 2016 ho môžete doručiť do kancelárie školy, triednemu učiteľovi, alebo priamo odovzdať na podateľni daňového úradu.
                                                                                             Ďakujeme.
 
Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie_FO_2016.pdf 
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web