obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
 
Škola v prírode Ostrý Grúň
birds-1.gif
 
V dňoch 7.5. – 11.5. 2018 sa 32 žiakov 4.ročníka našej školy zúčastnilo Školy v prírode v obci Ostrý Grúň v doprovode triednych učiteliek Mgr. Oľgy Čanigovej, Mgr. Marcely Divékyovej a pani vychovávateľky Bc. Eleny Petriskovej. Ubytovaní sme boli v prekrásnom horskom prostredí v zariadení Chata Kollárová. Počas celého pobytu nám popoludňajší program zabezpečili animátorky, ktoré si deti veľmi obľúbili. Deti si vyskúšali jazdu na koňoch, navštívili sme pamätnú izbu SNP v obci Ostrý Grúň a pamätník, ktorý bol postavený na počesť nevinných obetí druhej svetovej vojny. Počas pobytu sa žiaci zapájali do rôznych súťaží a aktivít. Chlapci sa prihlásili do zálesáckeho a športového krúžku, dievčatá dali prednosť dievčenskému parádeniu. Večerné programy boli venované tancu, spevu, ale aj netradičnej zábave ako bol táborák a nočná hra. Počas dňa sa deti prezentovali v divadelných scénkach, tancoch a dokonca si založili vlastné firmy. Posledný deň sme ukončili autogramiádou, vyhodnotením správania a poriadku na izbách a v ankete si deti zvolili naj- chlapca / V. Daubner, Š.Tirtey/ a naj – dievča / Ch. Matulayová/ ŠvP. Všetci sme sa domov vrátili zdraví, spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.
bears-17.gif
skvp201801.jpgskvp201802.jpgskvp201803.jpg
skvp201804.jpgskvp201805.jpgskvp201806.jpg
 
Zápis žiakov do 1. ročníka
c_desktop.gif
 
Dňa 11.4. 2018 sa v priestoroch ZŠ S MŠ konal zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. Zápis prebiehal v troch triedach, v ktorých zapisovali pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiová, Mgr. O. Čanigová, Mgr. I. Bátorová, Mgr. M. Kielarová, Mgr. G. Gaherová, Mgr. Ľ. Pipíšková, Mgr. M. Divékyová, Mgr. Mája Vollmannová a Mgr. Lada Novotná. Zapísaných bolo 48 detí, z toho 7 zákonní zástupcovia požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky a 2 deti budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí. V septembri 2018 do prvého ročníka nastúpi 39 žiakov, z toho 17 dievčat a 22 chlapcov. Predškoláci preukázali veľmi dobré vedomosti, ovládajú pekné básničky a pesničky a už teraz sa tešia, kedy sa z nich stanú ozajstní prváci.
cc_kedit.gif
zapis201801.jpgzapis201802.jpgzapis201803.jpg
zapis201804.jpgzapis201805.jpgzapis201806.jpg
zapis201808.jpgzapis201809.jpgzapis201807.jpg
 
 
 
Spolupráca s organizáciami  
ZOO BojniceMestská knižnica Bojnice
logozoo.jpglogokniznica.jpg
web stránkaweb stránka
 
 
 
Outdoorové ihrisko v našej škole
ihr01.jpgihr02.jpg
 
 
Z tvorby našich žiakov  
Lego krúžok - práca so stavebnicami
pracaslegom01.jpgpracaslegom02.jpgpracaslegom03.jpgpracaslegom04.jpg
pracaslegom05.jpgpracaslegom06.jpgpracaslegom07.jpgpracaslegom08.jpg
pracaslegom09.jpgpracaslegom12.jpgpracaslegom10.jpgpracaslegom11.jpg
Práce z predmetu technika
pracetechnika01.jpgpracetechnika02.jpgpracetechnika03.jpg
Ocenená žiačka a návrhy výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky
sutazzziackaknizka01.jpgsutazzziackaknizka02.jpg
Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ
indbajky0501.jpgindbajky0502.jpgindbajky0503.jpg
Ihelníčky pre mamičky
ihelnik4.jpgihelnik5.jpgihelnik6.jpg
 Výtvarné práce žiakov zo 4.B triedy
prac0501.jpgprac0502.jpgprac0503.jpg
prac0507.jpgprac0506.jpgprac0504.jpg
Práce žiakov z výtvarného krúžku
vytvsutaz0501.jpgvytvsutaz0502.jpg
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web