obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
Pasovanie prvákov 
pasovanie2017031.jpgpasovanie2017041.jpgpasovanie2017051.jpg
 
Outdoorové ihrisko v našej škole
ihr01.jpgihr02.jpg
 
Výmenný pobyt hosťujúcich žiakov z Podolsze u nás  
Prvý októbrový týždeň k nám opäť po roku prišli na výmenný poznávací pobyt žiaci z poľskej družobnej Základnej školy Podolsze. Tentokrát do našich hostiteľských rodín pricestovalo 16 žiakov v doprovode svojich dvoch vyučujúcich. Počas týždňa absolvovali bohatý náučný program. Navštívili ZOOškolu, kde sa dozvedeli zaujímavosti zo ZOO Bojnice a oboznámili sa so vzácnymi a ohrozenými druhmi. Samotnú návštevu ZOO spestrila hra medveďov s loptami, ktoré im priniesli naši žiaci. Naprázdno neobišli ani opice. Dostali vyradené plyšové hračky, plachty a kožuchy. Veľkú pozornosť pútali levy, slony, surikaty i dravé vtáky. V ten istý deň mali všetci zúčastnení zarezervovaný aj vstup do zámku. Prezreli si stálu expozíciu, kde sa oboznámili s jednotlivými slohovými obdobiami a potom prešli cez prírodnú travertínovú jaskyňu nachádzajúca sa 26 metrov pod úrovňou 4. nádvoria. V stredu cestovali do sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej, kde sa oboznámili s tradičnými postupmi výroby skla a mohli si samy vyskúšať tvarovanie horúceho skla. Po obede zavítali do Prepoštskej jaskyne, aby v múzeu praveku predviedli svoju schopnosť spolupráce a vzájomnej pomoci v pripravených aktivitách, tak ako si to v praveku vyžadoval život neandertálskeho človeka. Predposledný deň pobytu začal v športovom duchu na Minigolfe v Prievidzi, pokračoval prehliadkou Farského kostola sv. Martina v Bojniciach, obohatený bol aj o literárne súťaže v Mestskej knižnici Bojnice a zavŕšený zábavným programom u sokoliarov Aquila. 6. október bol dňom rozlúčky a odchodu. Recipročný poznávací pobyt bol pre všetkých opäť veľkým prínosom. Vznikli nové priateľstvá aj medzi samotnými rodina. Právom patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí boli ochotní akýmkoľvek spôsobom pomôcť a spolupracovať so ZŠ Bojnice. Obzvlášť rodičom, ktorí deťom z Poľska poskytli ubytovanie, vedeniu Zámku Bojnice a ZOO Bojnice za poskytnuté voľné vstupy, sponzorstvo rodine Lednickej, pánovi Hasákovi i Rodičovskému združeniu ZŠ Bojnice.Pevne veríme, že nadobudnuté priateľstvá budú naďalej pretrvávať aj v budúcom školskom roku 2018/2019 a naši žiaci vycestujú v máji 2019 do Podolsze. 
 
Z tvorby našich žiakov  
Lego krúžok - práca so stavebnicami
pracaslegom01.jpgpracaslegom02.jpgpracaslegom03.jpgpracaslegom04.jpg
pracaslegom05.jpgpracaslegom06.jpgpracaslegom07.jpgpracaslegom08.jpg
pracaslegom09.jpgpracaslegom12.jpgpracaslegom10.jpgpracaslegom11.jpg
Práce z predmetu technika
pracetechnika01.jpgpracetechnika02.jpgpracetechnika03.jpg
Ocenená žiačka a návrhy výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky
sutazzziackaknizka01.jpgsutazzziackaknizka02.jpg
Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ
indbajky0501.jpgindbajky0502.jpgindbajky0503.jpg
Ihelníčky pre mamičky
ihelnik4.jpgihelnik5.jpgihelnik6.jpg
 Výtvarné práce žiakov zo 4.B triedy
prac0501.jpgprac0502.jpgprac0503.jpg
prac0507.jpgprac0506.jpgprac0504.jpg
Práce žiakov z výtvarného krúžku
vytvsutaz0501.jpgvytvsutaz0502.jpg
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web