obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 
Dňa 4.apríla.2017 pripravili učitelia a žiaci Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. Na začiatku sa predstavili prváci, čo sa naučili za polroka v škole. Potom už budúci prváci dostali šancu ukázať čo už zvládnu rôznych disciplínach. Aby sa v škole nestratili sprevádzali ich žiaci v úlohe malých trpaslíkov. Pani učiteľka Bátorová im pripravila hravú matematiku na interaktívnej tabuli. Prvé anglické slovíčka si vyskúšali pomocou pesničiek s pani učiteľkou Lukačiovou. Aké majú šikovné pršteky si preverili pri stavbách z lega s pani učiteľkou Kielarovou. Štyria žiaci z II. stupňa im pomohli preniknúť do tajov počítačov vymaľovaním obrázkov v grafickom editore. Svoju pohyblivosť a obratnosť si predškoláci vyskúšali zdolaním disciplín v telocvični pod dohľadom pani učiteliek Čanigovej a Divékyovej. Za zvládnutie každej disciplíny dostali na kartičku peknú pečiatku. Pred odchodom ich Snehulienka za plnú kartičku pečiatok odmenila sladkým jabĺčkom.
dod0401.jpgdod0402.jpgdod0403.jpg
dod0404.jpgdod0405.jpgdod0406.jpg
 
 
 
Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy 
 
Vážení rodičia, 
tento príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte  modernizáciu vzdelávacieho procesu na našej škole. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku. V prípade, že chcete uviesť svoje údaje, vyznačte to na príslušnom tlačive. 
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci ... 
Tlačivo si môžete vytlačiť z našej web-stránky, prevziať vo vestibule školy, prípadne Vám ho na požiadanie pošleme po Vašom dieťati. 
 
 
Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od svojho zamestnávateľa za rok 2016 ho môžete doručiť do kancelárie školy, triednemu učiteľovi, alebo priamo odovzdať na podateľni daňového úradu.
                                                                                             Ďakujeme.
 
Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie_FO_2016.pdf 
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web