. dizajn:
 Predchádzajúci dizajn   
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 FOTOGALÉRIA 
JEDÁLEŇ 
   ŠKD     
DOKUMENTY 
DOPRAVNÉ  VÝCH. PORADEN.
 ROZVRH 
 
s0003.gif
 
Blahoželáme žiačke Petre Gregorovej z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila so svojou poviedkou na 2. mieste v literárnej súťaži Slovo v kategórii – PRÓZA II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ. Poviedka bude publikovaná v zborníku SLOVO s celoslovenským dosahom. Literárnu súťaž organizuje vydavateľstvo ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasovaním poviedku podporili.
s0003.gif
 
Zápis žiakov do 1. ročníka
c_desktop.gif
 
Dňa 11.4. 2018 sa v priestoroch ZŠ S MŠ konal zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. Zápis prebiehal v troch triedach, v ktorých zapisovali pani učiteľky Mgr. Z. Lukáčiová, Mgr. O. Čanigová, Mgr. I. Bátorová, Mgr. M. Kielarová, Mgr. G. Gaherová, Mgr. Ľ. Pipíšková, Mgr. M. Divékyová, Mgr. Mája Vollmannová a Mgr. Lada Novotná. Zapísaných bolo 48 detí, z toho 7 zákonní zástupcovia požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky a 2 deti budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí. V septembri 2018 do prvého ročníka nastúpi 39 žiakov, z toho 17 dievčat a 22 chlapcov. Predškoláci preukázali veľmi dobré vedomosti, ovládajú pekné básničky a pesničky a už teraz sa tešia, kedy sa z nich stanú ozajstní prváci.
cc_kedit.gif
zapis201801.jpgzapis201802.jpgzapis201803.jpg
zapis201804.jpgzapis201805.jpgzapis201806.jpg
zapis201808.jpgzapis201809.jpgzapis201807.jpg
 
 
 
Darujte 2%(resp.3%) svojích daní pre rozvoj školy 
Vážení rodičia,
tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte modernizáciu vzdelávacieho procesu na našej škole. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia spolupracovníci ...
Tlačivo si môžete vytlačiť z našej web-stránky, prípadne Vám ho na požiadanie pošleme po Vašom dieťati.
Tlačivá na stiahnutie:
i-pdf.gifVyhlásenie
i-pdf.gifPotvrdenie
 
 
Lyžiarsky výcvik 
lv101.jpglv102.jpglv103.jpg
lv104.jpglv105.jpglv106.jpg
lv201.jpglv202.jpglv203.jpg
lv204.jpglv205.jpglv206.jpg
lv401.jpglv402.jpglv403.jpg
lv404.jpglv405.jpglv406.jpg
Báseň  
Lyžiarsky výcvik  
Krásny lyžiarsky sa začína, v tom ma už lyžiarka omína.  
Lyže aké si vybrať mám, výšku lyží si nespomínam. 
Mám v tom chaoz veľký, vtedy ma zachránia pani učiteľky. 
Keď si lyžiarky obúvam, hľadať meno treba, „aha, už mám!“. 
 
Vo Valči je snehu veľa, idem rýchlo ako strela. 
Rýchlo na vlek nasadaj, hlavne z neho nepadaj. 
Konečne sme na svahu, máme dobrú náladu.  
Nestačí mi ani chvíľka a za chvíľu príde Mirka.  
 
Je to anjel ako sa vraví, nech sa jej len dobre darí. 
Aďka tá nám pomôže, ako najlepšie môže.  
Cukríky nám rozdáva, je ako naša druhá mama. 
Ide rýchlo a či trieli, a preto sa volá Steffi. 
 
Je to žena veru hej, s dobrým srdcom len pre nás. 
Maťo ten dlhú bradu má, ale Mikulášovi sa nevyrovná. 
Tento muž je šikovný človek, zvládne na lyžiach čokoľvek. 
Robo ten strmé kopce zdolá, je to chlap vysoký ako hora. 
 
Okuliare tie nosí rád, je to náš super kamarát. 
Kto Peťa nemá rád? Keď je taký výborný kamarát. 
Rád ho má každý, budeme priatelia navždy. 
Srnky išli cez cestu, mierili rovno k mestu. 
 
Na lanovku pôjdeme všetci, a teraz k veci. 
Krásny výhľad z lanovky je, každý sa tam usmeje. 
Aj pády sme zažili, hlavne že sme prežili. 
To je koniec našej básne, majte sa však krásne. 
 
Autorky: Luisa Pipíšková a Hana Findorová z 5. A triedy 
 
Pasovanie prvákov 
pasovanie2017031.jpgpasovanie2017041.jpgpasovanie2017051.jpg
 
Outdoorové ihrisko v našej škole
ihr01.jpgihr02.jpg
 
 
Z tvorby našich žiakov  
Lego krúžok - práca so stavebnicami
pracaslegom01.jpgpracaslegom02.jpgpracaslegom03.jpgpracaslegom04.jpg
pracaslegom05.jpgpracaslegom06.jpgpracaslegom07.jpgpracaslegom08.jpg
pracaslegom09.jpgpracaslegom12.jpgpracaslegom10.jpgpracaslegom11.jpg
Práce z predmetu technika
pracetechnika01.jpgpracetechnika02.jpgpracetechnika03.jpg
Ocenená žiačka a návrhy výtvarnej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky
sutazzziackaknizka01.jpgsutazzziackaknizka02.jpg
Výtvarná súťaž INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ
indbajky0501.jpgindbajky0502.jpgindbajky0503.jpg
Ihelníčky pre mamičky
ihelnik4.jpgihelnik5.jpgihelnik6.jpg
 Výtvarné práce žiakov zo 4.B triedy
prac0501.jpgprac0502.jpgprac0503.jpg
prac0507.jpgprac0506.jpgprac0504.jpg
Práce žiakov z výtvarného krúžku
vytvsutaz0501.jpgvytvsutaz0502.jpg
 
 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
 
Žiakom škola poskytuje:    
-   komplexne zrekonštruované priestory školy    
-   9 učební s interaktívnymi tabuľami   
-   učebňu vybavenú tabletami     
-   4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet    
-   jazykovú učebňu s notebookmi s jazykovým softvérom a eBeam systémom    
-   moderné fyzikálno-chemické laboratórium    
-   telocvičňu    
-   školský klub detí    
-   školskú jedáleň     
-   priestranný areál s ihriskami a altánkom   
-   spoluprácu s HK Kúpele Bojnice (minihádzaná, mladší žiaci, starší žiaci)   
   
     
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-   výučbu AJ, informatickej výchovy, rytmicko-pohybovej výchovy a športovo-pohybovej výchovy od prvého ročníka    
-   výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 od piateho ročníka    
-   zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov    
                                                                          

p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgalt.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web